WEB HOSTING
LƯU TRỮ WEB CHUYÊN NGHIỆP


Dịch vụ lưu trữ web tốc độ cao, máy chủ công nghệ mới nhất cấu hình cực mạnh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 • Start

  Dung lượng 300 MB
  Băng thông 10GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  1
  Addon Domain 0
  23.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Sinh Viên

  Dung lượng 500 MB
  Băng thông 15GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  1
  Addon Domain 0
  36.300đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Cá Nhân

  Dung lượng 750 MB
  Băng thông 30GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  1
  Addon Domain 0
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  53.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Cá Nhân ++

  Dung lượng 1.2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  3
  Addon Domain 0
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  72.700đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Bán Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  5
  Addon Domain 1
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  116.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm
  best seller

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 3GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  7
  Addon Domain 2
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  159.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Doanh Nghiệp

  Dung lượng 5GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  9
  Addon Domain 3
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  318.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Thương Mại Điện Tử

  Dung lượng 7GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  15
  Addon Domain 5
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  451.500đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

Giá trên chưa gồm VAT
 • Start

  Dung lượng 300 MB
  Băng thông 10GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  1
  MSSQL Server
  0
  Addon Domain 0
  34.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Sinh Viên

  Dung lượng 500 MB
  Băng thông 15GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  1
  MSSQL Server
  1
  Addon Domain 0
  41.600đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Cá Nhân

  Dung lượng 750 MB
  Băng thông 30GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  3
  MSSQL Server
  1
  Addon Domain 0
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  72.700đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Cá Nhân ++

  Dung lượng 1.2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  5
  MSSQL Server
  1
  Addon Domain 0
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  87.800đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Bán Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  10
  MSSQL Server
  1
  Addon Domain 1
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  135.600đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm
  best seller

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 3GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  15
  MSSQL Server
  2
  Addon Domain 2
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  185.600đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Doanh Nghiệp

  Dung lượng 5GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  20
  MSSQL Server
  2
  Addon Domain 3
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  378.700đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

 • Thương Mại Điện Tử

  Dung lượng 7GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL
  25
  MSSQL Server
  3
  Addon Domain 5
  .com|.net: 0.99đ
  .vn|.com.vn: -150k
  Domain + Hosting
  477.200đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=2 năm
  Giảm 15% đăng ký >=3 năm
  Giảm 20% đăng ký >=4 năm
  Giảm 25% đăng ký >=5 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ

Giá trên chưa gồm VAT

 

Bảng so sánh dịch vụ

Dịch vụ Linux Hosting chuyên nghiệp tốc độ cao

Gói dịch vụ Start Sinh Viên Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Dung lượng 300 MB 500 MB 750 MB 1.2GB 2GB 3GB 5GB 7GB
Băng thông 10GB 15GB 30GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email 5 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL 1 1 1 3 5 7 9 15
Sub domain 5 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 0 0 1 2 3 5
Park Domain 1 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP PHP PHP PHP PHP PHP PHP PHP PHP
SSL Free Free Free Free Free Free Free Free
.com|.net: 0.99đ
.vn|.com.vn: -150k

Domain + Hosting

.com|.net: 0.99đ
.vn|.com.vn: -150k

Domain + Hosting

.com|.net: 0.99đ
.vn|.com.vn: -150k

Domain + Hosting

.com|.net: 0.99đ
.vn|.com.vn: -150k

Domain + Hosting

.com|.net: 0.99đ
.vn|.com.vn: -150k

Domain + Hosting

.com|.net: 0.99đ
.vn|.com.vn: -150k

Domain + Hosting

Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Bảng so sánh dịch vụ

Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất
Duy nhất chỉ có tại P.A Việt Nam

Dịch vụ bổ sung


+

1G Bandwidth Extra
20.000đ x 1 tháng

+

2G Bandwidth Extra
40.000đ x 1 tháng

+

5G Bandwidth Extra
97.000đ x 1 tháng

+

10G Bandwidth Extra
187.900đ x 1 tháng

+

Restore data for Hosting
200.000đ = OneTime

+

20G Bandwidth Extra
300.100đ x 1 tháng

+

DB MSSQL for Hosting
49.000đ x 6 tháng
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng
*Giá trên chưa gồm VAT