FACEBOOK #1

1.070.000đ/Tháng

 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Phí quảng cáo: 700.000đ
 • Phí dịch vụ: 370.000đ
 • Vị trí hiển thị: Bên phải hoặc Bản tin
 • Báo cáo: Hàng tuần
 • Đặt logo trên tayninh24h.vn hoặc saigon24h.net.vn : 1.000.000 k

FACEBOOK #2

2.800.000đ/Tháng

 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Phí quảng cáo: 2.000.000đ
 • Phí dịch vụ: 800.000đ
 • Vị trí hiển thị: Bên phải hoặc Bản tin
 • Báo cáo: Hàng tuần
 • Đặt logo trên tayninh24h.vn hoặc saigon24h.net.vn : 1.500.000 k

FACEBOOK #3

5.200.000đ/Tháng

 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Phí quảng cáo: 4.000.000đ
 • Phí dịch vụ: 1.200.000đ
 • Vị trí hiển thị: Bên phải hoặc Bản tin
 • Báo cáo: Hàng tuần
 • Đặt logo trên tayninh24h.vn hoặc saigon24h.net.vn : 2.000.000 k

FACEBOOK #4

7.600.000đ/Tháng

 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Phí quảng cáo: 6.000.000đ
 • Phí dịch vụ: 1.600.000đ
 • Vị trí hiển thị: Bên phải hoặc Bản tin
 • Báo cáo: Hàng tuần
 • Đặt logo trên tayninh24h.vn hoặc saigon24h.net.vn : 2.500.000 k

√ Giá trên chưa gồm VAT

btn_regist